Aviso legal

Aviso legal

Responsabilitat de l'ús de l'Espai de Participació Ciutadana per part de l'usuari de la Seu Electrònica.

L'usuari és l'únic responsable de les infraccions que pugui cometre o dels perjudicis que pugui causar per la utilització d'aquest espai de participació, quedant l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'usuari.

L'usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat basat en la incorrecta utilització per part de l'usuari de la web. En cas necessari, l'usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que derivin de possibles reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament de la Seu Electrònica.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat exclou tota responsabilitat derivada d'interferències, omisions, interrupcions, virus informàtics, errades telefòniques o desconexions en el funcionament operatiu del sistema electrònico, motivat per causes alienes l'Ajuntament.

Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloqueijos en el funcionament operatiu daquest sistema electrònic motivat per deficiències o sobrecàrrega en les linies telefòniques o en Internet.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat està facultat per suspendre temporalment, sense previ avís, l'accés a l'espai de Participació Ciutadana amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat