Condicions generals d'ús

Condicions generals d'ús

Les condicions que es detallen a continuació regulen l'ús dels serveis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat posa a disposició de la ciutadania i empreses.

A través de la Seu, es facilita l'accés i la utilització de determinats serveis i continguts posats a disposició dels Usuaris per les administracions públiques i tercers. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat posa a disposició dels usuaris un canal de comunicació que permet als usuaris comunicar-se, interactuar i fer transaccions amb l'Ajuntament a través de la Seu. A més posa a disposició dels Usuaris un Centre d'atenció telefònica que permet canalitzar determinades sol·licituds i comunicacions dirigides a l'Ajuntament.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Seu, així com els serveis oferts i les condicions en què aquests s'ofereixin.

L'accés i utilització de la Seu pressuposa la prèvia lectura i acceptació per part de l'Usuari de les presents Condicions d'ús publicades a la Seu. Aquest accés i utilització de la Seu implica l'acceptació expressa, plena i sense reserves per part de l'usuari del contingut de totes i cadascuna de les Condicions d'ús en la versió publicada a la Seu en el moment de l'accés. En cas contrari s'abstindrà d'accedir als seus continguts ia fer ús dels seus serveis.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat no es fa responsable dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament de la Seu, ni de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués derivar-se de la no disponibilitat de la Seu i de seus serveis.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat vetllarà:

  • Per la privacitat i seguretat de la utilització de la Seu i dels serveis.
  • Per la veracitat dels continguts disponibles.
  • Perquè el seu sistema informàtic i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic no continguin virus o altres elements nocius.
  • L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'Ajuntament, ni del ús indegut de la Seu i dels seus continguts per part dels Usuaris.

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat no garanteix de cap manera la correcta prestació dels productes o serveis oferts als Usuaris per tercers aliens al mateix a través de la Seu.

Igualment l'Ajuntament no es responsabilitza del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent, ni de qualsevol dany o perjudici que pugui patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes i omissions en la informació facilitada pel portal que provingui de fonts externes.