Protecció de dades

Protecció de dades

La visita al domini oficinavirtual1.esplugues.cat s'efectua en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporen als corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Persona i altres disposicions d'aplicació.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de l'interessat o d'acord amb el que preveu l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals consten en un fitxer informatitzat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma que preveu la Llei, davant l'òrgan responsable del fitxer, a la següent adreça:

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Plaça Santa Magdalena, 5-6
CP 08950