Per a la seu electrònica els certificats admesos seran: